Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!                                    Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!                                    Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!                                    Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!                                    Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!.                                    Prowadzimy nabór na kursy prawa jazdy A, A1, A2, B, C, C+E i D. Zapraszamy!

Aktualności

MotorPoniżej zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące naszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

1 stycznia

Obowiązkowe szkolenie praktyczne

Obowiązkowy kurs doszkalający obejmie wszystkich nowych kierowców, którzy uzyskają prawo jazdy po 4 czerwca 2018 roku.
Niestety na tym zmiany się nie kończą i tychże kierowców będzie obowiązywało także uczestnictwo w szkoleniu praktycznym, dotyczącym zagrożeń w ruchu drogowym.
Za przeprowadzanie takich szkoleń, trwających jedną godzinę, odpowiedzialne będą ośrodki doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) wyposażone w odpowiednie pojazdy. Nowy kierowca, biorący udział w szkoleniu wraz z odpowiednio kwalifikowanym instruktorem, będzie miał do wykonania kolejne zadania:

  • wykonanie manewru hamowania, podczas jazdy na wprost przy rozwiniętej prędkości 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz wyposażonym w ten system
  • wykonanie manewru hamowania w zakręcie przy rozwiniętej prędkości 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz wyposażonym w ten system
  • wykonanie manewru hamowania w zakręcie przy rozwiniętej prędkości 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu (ESP) oraz wyposażonym w ten system

Ta przyjemność będzie kosztowała nowych kierowców 200 zł.
Tak jak poprzednie, również to szkolenie trzeba będzie odbyć w czasie od 4 do 8 miesięcy po wydaniu dokumentu prawa jazdy, a jeżeli to nie nastąpi, starosta ma prawo zatrzymać dokument i tym samym cofnąć uprawnienia do kierowania pojazdami nowemu kierowcy.
Po przystąpieniu do obydwu szkoleń i uzyskaniu zaświadczenia uczestnictwa, należy takowy dokument przedstawić w Wydziale Komunikacji swojego starostwa.

4 września

Zakaz używania telefonów

Bezzwłoczne zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu bądź tabletu podczas prowadzenia pojazdu – Jest to nowy przepis, który już niedługo znajdzie się we włoskim kodeksie drogowym. To już kolejny europejski kraj tuż po Wielkiej Brytanii, który zaostrza przepisy w taki właśnie sposób.

Według nowelizacji za używanie urządzeń mobilnych w trakcie jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami będą zatrzymywane na okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku recydywy na 6 miesięcy.

Drugą regulacją, która trafi do włoskich przepisów będzie obowiązek stosowania fotelików dla dzieci wyposażonych w urządzenia generujące alarm w sytuacji, gdy dziecko zostanie pozostawione samo w samochodzie.

Wraz z wcześniej wymienionymi regulacjami zostanie również wprowadzony przepis zobowiązujący kierowców do zachowania odległości od wyprzedzanych rowerzystów nie mniejszej niż 1,5 m. Będzie on jednak dość trudny w realizacji ze względu na wąskie i ciasne drogi, które występują we Włoszech.

Prace nad aktualizacją kodeksu drogowego trwają we włoskim parlamencie, a Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zaapelowało o szybką legislację.

25 listopada

Szkolimy nowym Hyundai'em

W naszym Ośrodku Szkolenia prowadzimy zajęcia praktyczne na najnowszym modelu marki Hyundai. Na tym samym modelu przeprowadzane są egzaminy praktyczne w Suwalskim WORD.

hyundai-2
hyundai-1

12 października

Nowy egzamin na kat. A - prezentacja

Prezentacja przebiegu egzaminu praktycznego w części na placu manewrowym według nowych zasad, które mają obowiązywać od 19.01.2013 r. Zobacz film.